Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

‘ΠΕΙΡΑΜΑ ( 2 ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΗΣ ΣΕ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ’


ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ

1.     Εισαγωγή
  Αυτή η αναφορά έχει σκοπό την ενημέρωση για την κατάσταση του μελισσοκομείου στο οποίο γίνεται πειραματική εφαρμογή προϊόντων αλόης της εταιρίας FOREVER living. Η αρχική εργασία είχε τίτλο ‘ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΗΣ ΣΕ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ’ και συντάχτηκε νωρίτερα αυτή τη χρονιά. Σε αυτή την αναφορά θα δώσουμε βασικά στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούσαν στους τόπους νομής του μελισσοκομείου, καθώς και στοιχεία για τον πληθυσμό, την παραγωγή και την κατάσταση των μελισσών (προσβολές, μολύνσεις). Τέλος θα αναφέρουμε κάποια συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε με βάση την συνολική πορεία του μελισσοκομείου από την αρχή των εφαρμογών μέχρι σήμερα.

2.     Κλίμα και ανθοφορία
  Το μελισσοκομείο που μελετάμε παράμεινε στην περιοχή της Αρχ. Ολυμπίας μέχρι τις 7/6/2012. Κατά το διάστημα αυτό (7/4/2012 μέχρι 7/6/2012) στην περιοχή η θερμοκρασία κυμάνθηκε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και  δεν παρατηρήθηκαν θερμοκρασίες παγετού. Οι βροχοπτώσεις περιορίστηκαν και σταμάτησαν μετά το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Η ανθοφορία στην περιοχή ακολούθησε φθίνουσα πορεία και περιορίστηκε σε μια ελάχιστη ανθοφορία από τοπική βλάστηση και τριφύλλι κατά το τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια οι κυψέλες μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Α. Παρασκευής 10 χιλιόμετρα έξω από τα Λαγκάδια στην ορεινή Αρκαδία για το έλατο μέχρι τις 27/7/2012. Κατά την παραμονή του μελισσοκομείου στην περιοχή επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες με απουσία βροχόπτωσης. Η  μελιτοροή ήταν μέτρια για τα δεδομένα της περιοχής, ξεκίνησε με αρκετή έκκριση βανίλιας  και σταμάτησε περίπου στις 21-23/7. Στη συνέχεια το μελισσοκομείο μεταφέρθηκε ξανά στην περιοχή της Αρχ. Ολυμπίας όπου και παρέμεινε για το υπόλοιπο διάστημα. Στο διάστημα αυτό επικράτησαν ήπιες θερμοκρασίες με ελάχιστες βροχοπτώσεις κυρίως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η ανθοφορία περιορισμένη και αποτελείτο από λυγιά, βάτο και ρείκι. Καθ’ όλη τη διάρκεια των παρατηρήσεων στις κυψέλες γίνονταν τακτικές εφαρμογές με τα προϊόντα Αλόης.

  1. Πληθυσμός και κατάσταση
  Ο πληθυσμός του μελισσοκομείου συνέχυσε να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Απριλίου και είχαμε μια τεχνητή σμηνουργία 4 πλαισίων από την κυψέλη 1.

Κατά την παραμονή τους στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής είχαν μια συνολική παραγωγή 13 περίπου κιλών ελατόμελου ανά κυψέλη, μια παραγωγή σημαντικά υψηλότερη από τις κυψέλες μάρτυρες οι οποίες έδωσαν μια παραγωγή της τάξης των 7 κιλών ανά κυψέλη και υψηλότερη από άλλα μελισσοκομεία της περιοχής στα οποία η παραγωγή κυμάνθηκε από 9-12 κιλά ανά κυψέλη.
Καθ’ όλη διάρκεια της παραμονής στο έλατο καθώς και μετά την επιστροφή του μελισσοκομείου στην περιοχή της Αρχ. Ολυμπίας η κατάσταση των μελισσών παρέμεινε σε πολύ καλά επίπεδα. Η απότομη απώλεια πληθυσμού που παρατηρείται κατά την παραμονή στο έλατο όπως και μετά την μετακόμιση λόγω της μείωσης της ανθοφορίας περιορίστηκαν στο ελάχιστο και άρχισαν να είναι σημαντικές μόνο κατά τις αρχές Σεπτεμβρίου που η ανθοφορία έχει περιοριστεί στο ελάχιστο.

Ασθένειες που εμφανίζονται σχεδόν αμέσως μετά την μετακόμιση όπως η νοζεμίαση και η Βαρρόα δεν έκαναν την εμφάνιση τους ή δεν παρατηρήθηκαν  μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου.
Σε αυτή την περίοδο έγινε και καταπολέμηση για τη Βαρρόα με μη εγκεκριμένο ακαρεοκτόνο. Να σημειωθεί εδώ ότι αυτή την περίοδο τα μελίσσια ήταν και πιο ευάλωτα λόγω της έλλειψης ανθοφορίας και της μείωσης του πληθυσμού που αυτή συνεπάγεται.

  Η εφαρμογή του μη εγκεκριμένου ακαρεοκτόνου ανέστειλε τον πολλαπλασιασμό του ακάρεος και η παράλληλη εφαρμογή των προϊόντων μετρίασε τις αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό των μελισσών και της βασίλισσας . Αυτό φαίνεται  από το γεγονός ότι οι απώλειες πληθυσμού που παρατηρούνται μετά από κάθε εφαρμογή του ακαρεοκτόνου περιορίστηκαν σημαντικά και η ποσότητα γόνου μέσα στην κυψέλη δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές.
  Οδεύοντας προς το χειμώνα τα σμήνη έχουν αρχίσει να  προετοιμάζονται.

Οι νέες μέλισσες που βγαίνουν αυτή την εποχή και αποτελούν μέρος του φθινοπωρινού στρατού.
Μορφολογικά εμφανίζονται πλήρως ανεπτυγμένες χωρίς συμπτώματα διογκωμένης κοιλιάς σε αντίθεση με τις εργάτριες των κυψελών μαρτύρων στις οποίες έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα όπως επίσης και φαινόμενα περιττωμάτων πάνω στην κυψέλη γεγονός που καθιστά τις κυψέλες ύποπτες για μόλυνση από νοζεμίαση.

Ο πληθυσμός των κυψελών αυτό τον καιρό κυμαίνεται από 10-13 πλαίσια μόλις όμως οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω από 18οC κατά τη διάρκεια της ημέρας τα πλαίσια του πάνω ορόφου θα τιναχτούν και ο πάνω όροφος θα απομακρυνθεί εξασφαλίζοντας ευκολότερο έλεγχο της θερμοκρασίας της κυψέλης για τις μέλισσες.
4. Συμπεράσματα

  Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή των προϊόντων στο μελισσοκομείο αυτή την περίοδο είχε τα εξής αποτελέσματα:
  • Βοήθησε τις κυψέλες να αυξήσουν τον πληθυσμό τους και να τον διατηρήσουν για σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα. 
  •  Επηρέασε σημαντικά την παραγωγή των σμηνών οι οποίες είχαν πολύ μεγαλύτερη απόδοση από τα σμήνη μάρτυρες (αναλυτικές πληροφορίες για την μεταχείριση των κυψελών μαρτύρων σε σχέση με της κυψέλες του μελισσοκομείου αναφέρονται σε προηγούμενη εργασία). 
  •   Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της υγείας των κυψελών, αποτρέποντας ή καθυστερώντας την εμφάνιση ασθενειών και περιορίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε στον οργανισμό των μελισσών.
  •  Βοήθησε στο σωστό σχηματισμό του φθινοπωρινού στρατού, παράγοντα κλειδί για το ομαλό ξεχειμώνιασμα των σμηνών. Σμήνη με καλοσχηματισμένο φθινοπωρινό στρατό υποφέρουν από μικρότερες απώλειες πληθυσμού στη διάρκεια του χειμώνα και έχουν σχετικά μικρότερη κατανάλωση τροφής για τη διατήρηση της θερμοκρασίας της κυψέλης.
Μαρίνος Βλάχος. Γεωπόνος-Μελισσοκόμος. Αρχαία Ολυμπία. 21/10/2012.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ
Αλέξανδρος Κουτρουμανίδης COSMOTE 6944710993 & WAHT'S UP 6985945224
Αντωνία Ζαπάντη 6946002397
E-mail: antoniazapanti@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: