Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΠΕΙΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑ


ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ ΣΕ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑΣ. 
Ο κύριος Βλάχος Μαρίνος είναι Γεωπόνος-Μελισσοκόμος, κάτοχος Πτυχίου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ταυτόχρονα είναι και μελισσοκόμος και τα μελίσσια του διαχειμάζουν στην περιοχή Αρχαίας Ολυμπίας.
Εξεδήλωσε ζωηρό ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα των προϊόντων Αλόης Βέρα στην μελισσοκομία, και επειδή είχε αντιφατικές πληροφορίες για την δράση τών προϊόντων στον οργανισμό των μελισσών, θέλησε να κάνει ένα πείραμα, πρίν αποφασίσει να προβεί σε γενικευμένη χρήση των προϊόντων στο μελισσοκομείο του για νά έχει προσωπική αντίληψη για τα αποτελέσματα των εφαρμογών και την δράση των προϊόντων Αλόης Βέρα στον οργανισμό των μελισσών.
Ξεκίνησε τίς εφαρμογές στίς 9 Μαρτίου 2012. Οι εφαρμογές τελείωσαν στίς 10 Απριλίου 2012. Παραθέτουμε κατωτέρω την έργασία και τίς παρατηρήσεις του τίς οποίες μας έστειλε.


1.                  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την πειραματική εφαρμογή προϊόντων Αλόης Βέρα (Aloe Vera)  του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ πάνω σε μια μικρή ομάδα κυψελών. Το πείραμα έγινε στην περιοχή της Αρχ. Ολυμπίας (Νομός Ηλείας). Η εφαρμογή των προϊόντων ξεκίνησε στις 8/3/2012 και είχε διάρκεια 30 ημερών. Στη συνέχεια παραθέτονται αναλυτικά τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, η κατάσταση των σμηνών και η συνθήκες κάτω απο τις οποίες έγινε το πείραμα. Ακολούθως δίνονται τα αποτελέσματα έτσι όπως παρατηρήθηκαν μετά απο τακτικές επιθεωρήσεις των κυψελών και  τέλος  παραθέτονται τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις που μπορούν να εξαχθούν απο το πείραμα αυτό.


2.                  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η αγωγή που έγινε στα σμήνη είχε 2 σκέλη, το ένα ήταν η εφαρμογή των προϊόντων Αλόης στα σμήνη για να διαπιστωθεί ε επίδραση στην αύξηση του πληθυσμού και το άλλο ήταν η εφαρμογή συγκεκριμένα του χυμού Αλόης σε συνδιασμό με ένα εγκεκριμένο ακαρεοκτόνο για την καταπολέμιση της Βαρρόας στη μέλισσα. Τόσο η εφαρμογή των προϊόντων Αλόης όσο και η θεραπεία για τη βαρρόα έγιναν με εφαρμογή του διαλύματος κατευθείαν πάνω στις μέλισσες .


Τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν στις εφαρμογές ήταν τα εξής:
-Χυμός Αλόης Νο 15
-Ταμπλέτες Γύρης Νο 26
-Ταμπλέτες Πρόπολης Νο 27
-Ταμπλέτες Βασιλικού πολτού Νο 36
-Ταμπλέτες Βιταμινών  Β12


Τα ανωτέρω απόλυτα φυτικά και φυσικά προϊόντα εισάγονται στην Ελλάδα από την 
εταιρία Forever Living Products , του παγκοσμίως μεγαλύτερου παραγωγού Αλόης Βέρα
στον κόσμο .
Το διάλυμα και οι δοσολογίες παρασκευαζόταν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ, καθώς και οι τρόποι εφαρμογών.
Η εφαρμογή των προϊόντων έγινε για τις 3 πρώτες χορηγήσεις ανα 7 μέρες ενώ η τέταρτη χορήγηση έγινε 15 μέρες μετά την Τρίτη χορήγηση.


Το διάλυμα για την θεραπεία της Βαρρόας και οι δοσολογίες για τις εφαρμογές, έγιναν επίσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ.
Η θεραπεία έγινε σε 3 επαναλήψεις , μια κάθε 7-8 μέρες στο ενδιάμεσο των εφαρμογών για την ανάπτυξη πληθυσμού των μελισσοσμηνών.
Στα σμήνη μάρτυρες για την καταπολέμηση της Βαρρόας εφαρμόστηκε 4ml  απο μη εγκεκριμμένο χημικό σκεύσμα τοποθετημένο σε ξύλινη ράβδο στο πάτωμα των κυψελών , σε 3 επαναλήψεις ανα 7-8 μέρες.


                                               Κατάσταση των σμηνών
Για το πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 8 κυψέλες, στις 6 εφαρόστηκαν τα προϊόντα και 2 χρησίμευσαν ως μάρτυρες. Ο πληθυσμός των κυψελών (σε πλαίσια)  που πήραν μέρος το πείραμα είναι ο εξής:
Κυψέλη 1: 8 πλαίσια (3 πλαίσια γόνος)
Κυψέλη 2: 6 πλαίσια (2 πλαίσια γόνος)
Κυψέλη 3: 3 πλαίσια (μισό πλαίσιο γόνος)
Κυψέλη 4: 5 πλαίσια (2 πλαίσια γόνος)
Κυψέλη 5: 4 πλαίσια (1 πλαίσιο γόνος)
Κυψέλη 6: 10 πλαίσια (3 πλαίσια γόνος)Οι κυψέλες που χρησίμευσαν σαν μάρτυρες  είχαν πληθυσμό:
Κυψέλη Μ1: 4 πλαίσια (μισό  πλαίσιο γόνος)
Κυψέλη Μ2: 7 πλαίσια (2 πλαίσια γόνος)Τα σμήνη ήταν εμφανώς εξασθενημένα απο το κρύο του χειμώνα και απο την έλλειψη τροφής καθώς δεν ταϊζονταν κατα τη διάρκεια του χειμώνα.Όλες οι κυψέλες  είχαν εμφανή σημάδια προσβολής απο Βαρρόα όπως ακάρεα στην πλάτη εργατριών και εργάτριες με παραμορφομένα φτερά.


                                           Καιρικές συνθήκες και ανθοφορία
Κατά τη διάρκεια του πειράματος οι θερμοκρασίες στην περιοχή ήταν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς παγετούς  κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες. Οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ σπάνιες, πράγμα μη φυσιολογικό για την εποχή.
Η ανθοφορία ήταν αξιόλογη αποτελούμενη κυρίως απο τοπική ποώδη βλάστιση και δευτερευόντως απο δέντρα όπως αμυγδαλιά κερασιά και προς το τέλος του πειράματος (πρώτες ημέρες του Απριλίου) απο πορτοκαλιά.


3.      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια των εφαρμογών καθώς και 5 ημέρες μετά το πέρας της τελευταίας εφαρμογής παρατηρήθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
-          Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εφαρμογής παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της γονοφωλιάς.
-          Κατά τη διάρκεια της τρίτης εφαρμογής παρατηρήθηκε μικρή αύξηση πληθησμού και
        περαιτέρω αύξηση του γόνου  που ήταν πιο σημαντική στις κυψέλες  1 και 6.
-          Πέντε ημέρες μετά το πέρας της τέταρτης εφαρμογής παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του
        πληθυσμού όλων των σμηνών σε σχέση με τα σμήνη μάρτυρες και ιδιαίτερα στην κυψέλη 6 η
        οποία παρήγαγε καινούριο σμήνος μεγέθους περίπου 4 πλαισίων.
-          Η δραστηριότητα των σμηνών παρουσιασε σημαντική αύξηση σε σχέση με τα σμήνη
        μάρτυρες κυρίως κατά τα τελευταία στάδια των εφαρμογών.
-          Μετά την Τρίτη επανάληψη της θεραπείας για τη Βαρρόα τα σμήνη απαλλάχθηκαν απο τα
       συμπτώματα της προσβολής  χωρίς να παρατηρηθει σημαντική απώλεια πληθυσμού κατά
       την εφαρμογή, πράγμα που δεν συνέβει και στα σμήνη μάρτυρες.
       Στις κυψέλες Μ1 και Μ2 κατα την εφαρμογή του μη εγκεκριμμένου χημικού σκευάσματος παρατηρήθηκε σημαντική απώλεια
       μελισσών πιθανότατα απο τις αρνητικές επιδράσεις του ακαρεοκτόνου στον οργανισμό των
       μελισσών.


Η μεταβολή του πληθυσμού των σμηνών που μελετήθηκαν δίνετε στο σχήμα 1

Σχήμα 1. Μεταβολή πληθυσμού των σμηνών κατατη διάρκεια την εφαρμογής των προϊόντων Αλόης Βέρα.


Να σημειωθεί στο σημείο αυτό οτι κατά τη διάρκεια των εφαρμογών στα σμήνη δεν γινόταν χορήγηση οποισδήποτε αλλης μορφής τροφής . (Σκοπίμως δεν τάισα τα μελίσσια γιατί ήθελα να δω καθαρά τα αποτελέσματα της χρήσης των προϊόντων, αν τάιζα ταυτόχρονα δεν θα ήξερα αν η ανάπτυξη προέρχεται απο το τάισμα ή τα προϊόντα (και σε τι βαθμό).

4.      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα:


·         Η εφαρμογή των προϊόντων Αλόης στα σμήνη έχει πολύ ευεργετικές επιπτώσεις τόσο στον
        πληθυσμό τους όσο και στην ενεργητικότητα τους. Αυτό το γεγονός κάνει τα προϊόντα
        Αλόης Βέρα  ιδανικά για σμήνη στα οποία επιθυμούμε αύξηση πληθυσμου ή τα οποία
        θέλουμε να προετοιμάσουμε για τεχνιτή σμηνουργία.
·         Το γεγονός οτι τα σμήνη με μκρότερο πληθυσμό παρουσίασαν βραδύτερη και μικρότερου
        βαθμού ανάπτυξη καθώς και το οτι η συλογή νέκταρος κατά τη διάρκεια των εφαρμογών
        ήταν περιορισμένη αποτελούν σημαντικές ενδείξεις οτι τα προϊόντα θα είχαν πολύ
        καλύτερα αποτελέσματα αν ταυτόχρονα με τις εφαρμογές γινόταν και χορήγηση σιροπιού
        μελιού στα σμήνη.
·         Η θεραπεία για την καταπολέμηση  της Βαρρόας είχε πολύ καλά αποτελέσματα παρόλο
        που η εποχή που εφαρμόστηκε δεν ενδείκνυται για την καταπολέμηση του ακάρεου λόγο
        της αυξημένης ποσότητας γόνου στην κυψέλη.
·         Η προτεινόμενη μέθοδος καταπολέμισης της Βαρρόας  δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στον
        οργανισμό των μελισσών σε σχέση με την κλασική μέθοδο καταπολέμισης.


Στή διάθεση κάθε ενδιαφερομένου
Βλάχος Μαρίνος
Γεωπόνος-Μελισσοκόμος
Αρχαία Ολυμπία
++++++++++++++++
Το τηλέφωνο του κυρίου Βλάχου Μαρίνου είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
Με πολύ μεγάλη χαρα σας γνωρίζουμε ότι ο κύριος Βλάχος Μαρίνος δέχτηκε την θέση του επιστημονικού συμβούλου στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ με σκοπό να βοηθήσουμε τους μελισσοκόμους να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα τους.


ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ
Αλέξανδρος Κουτρουμανίδης
Τηλέφωνα: 6944.710993 - WHATSUP 6985.945224
E-mail: info@bees-aloevera.com


Αντωνία Ζαπάντη - Γεωπόνος
Τηλέφωνο: 6946.002397
E-mail: sales@bees-aloevera.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Περισσοτερα για τις ΜΕΛΙΣΣΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,Αποφυγή του ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ-C.C.D. ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, οπως Νοζεμιαση-Nosema Apis , Δυσεντερία,ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ οπως Ασκοσφαιρωση -Chalkbrood & Σακκόμορφος Γόνος -Sacbrood,την ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ, την ΔΙΑΡΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ και αλλες καταστασεις, ανατρεξετε στα σχετικα κεφαλαια στην ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ του ιστολογίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: