Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

‘ΠΕΙΡΑΜΑ ( 2 ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΗΣ ΣΕ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ’


ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ

1.     Εισαγωγή
  Αυτή η αναφορά έχει σκοπό την ενημέρωση για την κατάσταση του μελισσοκομείου στο οποίο γίνεται πειραματική εφαρμογή προϊόντων αλόης της εταιρίας FOREVER living. Η αρχική εργασία είχε τίτλο ‘ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΗΣ ΣΕ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ’ και συντάχτηκε νωρίτερα αυτή τη χρονιά. Σε αυτή την αναφορά θα δώσουμε βασικά στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούσαν στους τόπους νομής του μελισσοκομείου, καθώς και στοιχεία για τον πληθυσμό, την παραγωγή και την κατάσταση των μελισσών (προσβολές, μολύνσεις). Τέλος θα αναφέρουμε κάποια συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε με βάση την συνολική πορεία του μελισσοκομείου από την αρχή των εφαρμογών μέχρι σήμερα.

2.     Κλίμα και ανθοφορία
  Το μελισσοκομείο που μελετάμε παράμεινε στην περιοχή της Αρχ. Ολυμπίας μέχρι τις 7/6/2012. Κατά το διάστημα αυτό (7/4/2012 μέχρι 7/6/2012) στην περιοχή η θερμοκρασία κυμάνθηκε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και  δεν παρατηρήθηκαν θερμοκρασίες παγετού. Οι βροχοπτώσεις περιορίστηκαν και σταμάτησαν μετά το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Η ανθοφορία στην περιοχή ακολούθησε φθίνουσα πορεία και περιορίστηκε σε μια ελάχιστη ανθοφορία από τοπική βλάστηση και τριφύλλι κατά το τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια οι κυψέλες μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Α. Παρασκευής 10 χιλιόμετρα έξω από τα Λαγκάδια στην ορεινή Αρκαδία για το έλατο μέχρι τις 27/7/2012. Κατά την παραμονή του μελισσοκομείου στην περιοχή επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες με απουσία βροχόπτωσης. Η  μελιτοροή ήταν μέτρια για τα δεδομένα της περιοχής, ξεκίνησε με αρκετή έκκριση βανίλιας  και σταμάτησε περίπου στις 21-23/7. Στη συνέχεια το μελισσοκομείο μεταφέρθηκε ξανά στην περιοχή της Αρχ. Ολυμπίας όπου και παρέμεινε για το υπόλοιπο διάστημα. Στο διάστημα αυτό επικράτησαν ήπιες θερμοκρασίες με ελάχιστες βροχοπτώσεις κυρίως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η ανθοφορία περιορισμένη και αποτελείτο από λυγιά, βάτο και ρείκι. Καθ’ όλη τη διάρκεια των παρατηρήσεων στις κυψέλες γίνονταν τακτικές εφαρμογές με τα προϊόντα Αλόης.

  1. Πληθυσμός και κατάσταση
  Ο πληθυσμός του μελισσοκομείου συνέχυσε να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Απριλίου και είχαμε μια τεχνητή σμηνουργία 4 πλαισίων από την κυψέλη 1.

Κατά την παραμονή τους στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής είχαν μια συνολική παραγωγή 13 περίπου κιλών ελατόμελου ανά κυψέλη, μια παραγωγή σημαντικά υψηλότερη από τις κυψέλες μάρτυρες οι οποίες έδωσαν μια παραγωγή της τάξης των 7 κιλών ανά κυψέλη και υψηλότερη από άλλα μελισσοκομεία της περιοχής στα οποία η παραγωγή κυμάνθηκε από 9-12 κιλά ανά κυψέλη.
Καθ’ όλη διάρκεια της παραμονής στο έλατο καθώς και μετά την επιστροφή του μελισσοκομείου στην περιοχή της Αρχ. Ολυμπίας η κατάσταση των μελισσών παρέμεινε σε πολύ καλά επίπεδα. Η απότομη απώλεια πληθυσμού που παρατηρείται κατά την παραμονή στο έλατο όπως και μετά την μετακόμιση λόγω της μείωσης της ανθοφορίας περιορίστηκαν στο ελάχιστο και άρχισαν να είναι σημαντικές μόνο κατά τις αρχές Σεπτεμβρίου που η ανθοφορία έχει περιοριστεί στο ελάχιστο.

Ασθένειες που εμφανίζονται σχεδόν αμέσως μετά την μετακόμιση όπως η νοζεμίαση και η Βαρρόα δεν έκαναν την εμφάνιση τους ή δεν παρατηρήθηκαν  μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου.
Σε αυτή την περίοδο έγινε και καταπολέμηση για τη Βαρρόα με μη εγκεκριμένο ακαρεοκτόνο. Να σημειωθεί εδώ ότι αυτή την περίοδο τα μελίσσια ήταν και πιο ευάλωτα λόγω της έλλειψης ανθοφορίας και της μείωσης του πληθυσμού που αυτή συνεπάγεται.

  Η εφαρμογή του μη εγκεκριμένου ακαρεοκτόνου ανέστειλε τον πολλαπλασιασμό του ακάρεος και η παράλληλη εφαρμογή των προϊόντων μετρίασε τις αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό των μελισσών και της βασίλισσας . Αυτό φαίνεται  από το γεγονός ότι οι απώλειες πληθυσμού που παρατηρούνται μετά από κάθε εφαρμογή του ακαρεοκτόνου περιορίστηκαν σημαντικά και η ποσότητα γόνου μέσα στην κυψέλη δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές.
  Οδεύοντας προς το χειμώνα τα σμήνη έχουν αρχίσει να  προετοιμάζονται.

Οι νέες μέλισσες που βγαίνουν αυτή την εποχή και αποτελούν μέρος του φθινοπωρινού στρατού.
Μορφολογικά εμφανίζονται πλήρως ανεπτυγμένες χωρίς συμπτώματα διογκωμένης κοιλιάς σε αντίθεση με τις εργάτριες των κυψελών μαρτύρων στις οποίες έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα όπως επίσης και φαινόμενα περιττωμάτων πάνω στην κυψέλη γεγονός που καθιστά τις κυψέλες ύποπτες για μόλυνση από νοζεμίαση.

Ο πληθυσμός των κυψελών αυτό τον καιρό κυμαίνεται από 10-13 πλαίσια μόλις όμως οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω από 18οC κατά τη διάρκεια της ημέρας τα πλαίσια του πάνω ορόφου θα τιναχτούν και ο πάνω όροφος θα απομακρυνθεί εξασφαλίζοντας ευκολότερο έλεγχο της θερμοκρασίας της κυψέλης για τις μέλισσες.
4. Συμπεράσματα

  Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή των προϊόντων στο μελισσοκομείο αυτή την περίοδο είχε τα εξής αποτελέσματα:
  • Βοήθησε τις κυψέλες να αυξήσουν τον πληθυσμό τους και να τον διατηρήσουν για σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα. 
  •  Επηρέασε σημαντικά την παραγωγή των σμηνών οι οποίες είχαν πολύ μεγαλύτερη απόδοση από τα σμήνη μάρτυρες (αναλυτικές πληροφορίες για την μεταχείριση των κυψελών μαρτύρων σε σχέση με της κυψέλες του μελισσοκομείου αναφέρονται σε προηγούμενη εργασία). 
  •   Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της υγείας των κυψελών, αποτρέποντας ή καθυστερώντας την εμφάνιση ασθενειών και περιορίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε στον οργανισμό των μελισσών.
  •  Βοήθησε στο σωστό σχηματισμό του φθινοπωρινού στρατού, παράγοντα κλειδί για το ομαλό ξεχειμώνιασμα των σμηνών. Σμήνη με καλοσχηματισμένο φθινοπωρινό στρατό υποφέρουν από μικρότερες απώλειες πληθυσμού στη διάρκεια του χειμώνα και έχουν σχετικά μικρότερη κατανάλωση τροφής για τη διατήρηση της θερμοκρασίας της κυψέλης.
Μαρίνος Βλάχος. Γεωπόνος-Μελισσοκόμος. Αρχαία Ολυμπία. 21/10/2012.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ
Αλέξανδρος Κουτρουμανίδης COSMOTE 6944710993 & WAHT'S UP 6985945224
Αντωνία Ζαπάντη 6946002397
E-mail: antoniazapanti@gmail.com


Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΕΛΙΣΣΕΣ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ


Αγαπητοί μας φίλοι,

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική περίοδος για την δημιουργία του «ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ δυνατά μελίσσια τα οποία θα ξεχειμωνιάσουν με πολύ περιορισμένες έως μηδενικές απώλειες, και θα είναι έτοιμες να ξεπεράσουν το «κρίσιμο στάδιο» της άνοιξης. Εάν λοιπόν ξεκινήσει η σωστή προετοιμασία από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με τις εφαρμογές των προϊόντων μας, το αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε ένα πολυπληθή στρατό από υγιέστατες φθινοπωρινές μέλισσες οι οποίες φρέσκες, ξεκούραστες και γεμάτες ενεργητικότητα θα ξεχυθούν στην έναρξη της νέας περιόδου να φέρουν πίσω τα αγαθά της φύσης σε αφθονία.
Τώρα μάλιστα πού οι τρύγοι τελειώσανε είναι και η ιδανική περίοδος για την καταπολέμηση της Βαρρόα.

Μετά μας έρχεται ο χειμώνας.

Κατά κανόνα, αμέσως μετά τον χειμώνα εμφανίζονται διάφορες παθήσεις στα μελίσσια και απώλειες πληθυσμών που θεωρούνται «λογικές».
Η προετοιμασία του Ξεχειμωνιάσματος σε λίγο θα αρχίσει. Για όσους μελισσοκόμους πού έχουν την δυνατότητα να παρασκευάζουν μόνοι τους το ζαχαροζύμαρο, τους συνιστούμε να προσθέσουν σε αυτό τα επιλεγμένα προϊόντα της εταιρίας, δοκιμασμένα για την αξιοπιστία τους από μελισσοκόμους τα τελευταία χρόνια:  Χυμός Αλόης Βέρα Νο15, Γύρη Νο 26, Βιταμίνες Β12 Νο188.  Με την προσθήκη των προϊόντων αυτών στο ζαχαροζύμαρο.  Η συγκεκριμένη τροφή θα βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού των μελισσών, τις Βασίλισσες να έχουν καλή ωοτοκία κατά την έναρξη της περιόδου όπως και στα ακόλουθα:

·        Ισχυροποίηση του Ανοσοποιητικού Συστήματος.
·        Αποτοξίνωση από βλαβερές ουσίες και μικρόβια.
·        Εξισορρόπηση του Νευρικού Συστήματος των μελισσών.
·        Πρόληψη παθήσεων.
·        Εμπλουτισμό με αμινοξέα της αιμολέμφου των μελισσών και της Βασίλισσας.
·        Εμπλουτισμό πρωτεϊνών και βιταμινών, απαραίτητων για την ενίσχυση του οργανισμού και
        του πρωτεϊνικού λιποσώματος.

Θα τονίσουμε ότι όλα τα συστατικά των προϊόντων της FOREVER, δεν περιέχουν συνθετικά παράγωγα και χημικά συστατικά.  Όλα τα συστατικά είναι απόλυτα φυσικά και εξαιρετικής, εγγυημένης, αγνότητας.

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορία είμαστε στη διάθεση σας!

Φιλικά
ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ
Αλέξανδρος Κουτρουμανίδης  
Τηλέφωνα COSMOTE 6944710993 & WAHT'S UP 6985945224
E-mail: info@bees-aloevera.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Περισσότερα για τις ΜΕΛΙΣΣΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,Αποφυγή του ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ-C.C.D. ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, οπως Νοζεμιαση-Nosema Apis , Δυσεντερία,ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ οπως Ασκοσφαιρωση -Chalkbrood & Σακκόμορφος Γόνος -Sacbrood,την ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ, την ΔΙΑΡΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ και αλλες καταστασεις, ανατρεξετε στα σχετικα κεφαλαια στην ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ του ιστολογίου.

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΠΕΙΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑ


ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ ΣΕ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑΣ. 
Ο κύριος Βλάχος Μαρίνος είναι Γεωπόνος-Μελισσοκόμος, κάτοχος Πτυχίου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ταυτόχρονα είναι και μελισσοκόμος και τα μελίσσια του διαχειμάζουν στην περιοχή Αρχαίας Ολυμπίας.
Εξεδήλωσε ζωηρό ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα των προϊόντων Αλόης Βέρα στην μελισσοκομία, και επειδή είχε αντιφατικές πληροφορίες για την δράση τών προϊόντων στον οργανισμό των μελισσών, θέλησε να κάνει ένα πείραμα, πρίν αποφασίσει να προβεί σε γενικευμένη χρήση των προϊόντων στο μελισσοκομείο του για νά έχει προσωπική αντίληψη για τα αποτελέσματα των εφαρμογών και την δράση των προϊόντων Αλόης Βέρα στον οργανισμό των μελισσών.
Ξεκίνησε τίς εφαρμογές στίς 9 Μαρτίου 2012. Οι εφαρμογές τελείωσαν στίς 10 Απριλίου 2012. Παραθέτουμε κατωτέρω την έργασία και τίς παρατηρήσεις του τίς οποίες μας έστειλε.


1.                  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την πειραματική εφαρμογή προϊόντων Αλόης Βέρα (Aloe Vera)  του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ πάνω σε μια μικρή ομάδα κυψελών. Το πείραμα έγινε στην περιοχή της Αρχ. Ολυμπίας (Νομός Ηλείας). Η εφαρμογή των προϊόντων ξεκίνησε στις 8/3/2012 και είχε διάρκεια 30 ημερών. Στη συνέχεια παραθέτονται αναλυτικά τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, η κατάσταση των σμηνών και η συνθήκες κάτω απο τις οποίες έγινε το πείραμα. Ακολούθως δίνονται τα αποτελέσματα έτσι όπως παρατηρήθηκαν μετά απο τακτικές επιθεωρήσεις των κυψελών και  τέλος  παραθέτονται τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις που μπορούν να εξαχθούν απο το πείραμα αυτό.


2.                  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η αγωγή που έγινε στα σμήνη είχε 2 σκέλη, το ένα ήταν η εφαρμογή των προϊόντων Αλόης στα σμήνη για να διαπιστωθεί ε επίδραση στην αύξηση του πληθυσμού και το άλλο ήταν η εφαρμογή συγκεκριμένα του χυμού Αλόης σε συνδιασμό με ένα εγκεκριμένο ακαρεοκτόνο για την καταπολέμιση της Βαρρόας στη μέλισσα. Τόσο η εφαρμογή των προϊόντων Αλόης όσο και η θεραπεία για τη βαρρόα έγιναν με εφαρμογή του διαλύματος κατευθείαν πάνω στις μέλισσες .


Τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν στις εφαρμογές ήταν τα εξής:
-Χυμός Αλόης Νο 15
-Ταμπλέτες Γύρης Νο 26
-Ταμπλέτες Πρόπολης Νο 27
-Ταμπλέτες Βασιλικού πολτού Νο 36
-Ταμπλέτες Βιταμινών  Β12


Τα ανωτέρω απόλυτα φυτικά και φυσικά προϊόντα εισάγονται στην Ελλάδα από την 
εταιρία Forever Living Products , του παγκοσμίως μεγαλύτερου παραγωγού Αλόης Βέρα
στον κόσμο .
Το διάλυμα και οι δοσολογίες παρασκευαζόταν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ, καθώς και οι τρόποι εφαρμογών.
Η εφαρμογή των προϊόντων έγινε για τις 3 πρώτες χορηγήσεις ανα 7 μέρες ενώ η τέταρτη χορήγηση έγινε 15 μέρες μετά την Τρίτη χορήγηση.


Το διάλυμα για την θεραπεία της Βαρρόας και οι δοσολογίες για τις εφαρμογές, έγιναν επίσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ.
Η θεραπεία έγινε σε 3 επαναλήψεις , μια κάθε 7-8 μέρες στο ενδιάμεσο των εφαρμογών για την ανάπτυξη πληθυσμού των μελισσοσμηνών.
Στα σμήνη μάρτυρες για την καταπολέμηση της Βαρρόας εφαρμόστηκε 4ml  απο μη εγκεκριμμένο χημικό σκεύσμα τοποθετημένο σε ξύλινη ράβδο στο πάτωμα των κυψελών , σε 3 επαναλήψεις ανα 7-8 μέρες.


                                               Κατάσταση των σμηνών
Για το πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 8 κυψέλες, στις 6 εφαρόστηκαν τα προϊόντα και 2 χρησίμευσαν ως μάρτυρες. Ο πληθυσμός των κυψελών (σε πλαίσια)  που πήραν μέρος το πείραμα είναι ο εξής:
Κυψέλη 1: 8 πλαίσια (3 πλαίσια γόνος)
Κυψέλη 2: 6 πλαίσια (2 πλαίσια γόνος)
Κυψέλη 3: 3 πλαίσια (μισό πλαίσιο γόνος)
Κυψέλη 4: 5 πλαίσια (2 πλαίσια γόνος)
Κυψέλη 5: 4 πλαίσια (1 πλαίσιο γόνος)
Κυψέλη 6: 10 πλαίσια (3 πλαίσια γόνος)Οι κυψέλες που χρησίμευσαν σαν μάρτυρες  είχαν πληθυσμό:
Κυψέλη Μ1: 4 πλαίσια (μισό  πλαίσιο γόνος)
Κυψέλη Μ2: 7 πλαίσια (2 πλαίσια γόνος)Τα σμήνη ήταν εμφανώς εξασθενημένα απο το κρύο του χειμώνα και απο την έλλειψη τροφής καθώς δεν ταϊζονταν κατα τη διάρκεια του χειμώνα.Όλες οι κυψέλες  είχαν εμφανή σημάδια προσβολής απο Βαρρόα όπως ακάρεα στην πλάτη εργατριών και εργάτριες με παραμορφομένα φτερά.


                                           Καιρικές συνθήκες και ανθοφορία
Κατά τη διάρκεια του πειράματος οι θερμοκρασίες στην περιοχή ήταν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς παγετούς  κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες. Οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ σπάνιες, πράγμα μη φυσιολογικό για την εποχή.
Η ανθοφορία ήταν αξιόλογη αποτελούμενη κυρίως απο τοπική ποώδη βλάστιση και δευτερευόντως απο δέντρα όπως αμυγδαλιά κερασιά και προς το τέλος του πειράματος (πρώτες ημέρες του Απριλίου) απο πορτοκαλιά.


3.      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια των εφαρμογών καθώς και 5 ημέρες μετά το πέρας της τελευταίας εφαρμογής παρατηρήθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
-          Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εφαρμογής παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της γονοφωλιάς.
-          Κατά τη διάρκεια της τρίτης εφαρμογής παρατηρήθηκε μικρή αύξηση πληθησμού και
        περαιτέρω αύξηση του γόνου  που ήταν πιο σημαντική στις κυψέλες  1 και 6.
-          Πέντε ημέρες μετά το πέρας της τέταρτης εφαρμογής παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του
        πληθυσμού όλων των σμηνών σε σχέση με τα σμήνη μάρτυρες και ιδιαίτερα στην κυψέλη 6 η
        οποία παρήγαγε καινούριο σμήνος μεγέθους περίπου 4 πλαισίων.
-          Η δραστηριότητα των σμηνών παρουσιασε σημαντική αύξηση σε σχέση με τα σμήνη
        μάρτυρες κυρίως κατά τα τελευταία στάδια των εφαρμογών.
-          Μετά την Τρίτη επανάληψη της θεραπείας για τη Βαρρόα τα σμήνη απαλλάχθηκαν απο τα
       συμπτώματα της προσβολής  χωρίς να παρατηρηθει σημαντική απώλεια πληθυσμού κατά
       την εφαρμογή, πράγμα που δεν συνέβει και στα σμήνη μάρτυρες.
       Στις κυψέλες Μ1 και Μ2 κατα την εφαρμογή του μη εγκεκριμμένου χημικού σκευάσματος παρατηρήθηκε σημαντική απώλεια
       μελισσών πιθανότατα απο τις αρνητικές επιδράσεις του ακαρεοκτόνου στον οργανισμό των
       μελισσών.


Η μεταβολή του πληθυσμού των σμηνών που μελετήθηκαν δίνετε στο σχήμα 1

Σχήμα 1. Μεταβολή πληθυσμού των σμηνών κατατη διάρκεια την εφαρμογής των προϊόντων Αλόης Βέρα.


Να σημειωθεί στο σημείο αυτό οτι κατά τη διάρκεια των εφαρμογών στα σμήνη δεν γινόταν χορήγηση οποισδήποτε αλλης μορφής τροφής . (Σκοπίμως δεν τάισα τα μελίσσια γιατί ήθελα να δω καθαρά τα αποτελέσματα της χρήσης των προϊόντων, αν τάιζα ταυτόχρονα δεν θα ήξερα αν η ανάπτυξη προέρχεται απο το τάισμα ή τα προϊόντα (και σε τι βαθμό).

4.      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα:


·         Η εφαρμογή των προϊόντων Αλόης στα σμήνη έχει πολύ ευεργετικές επιπτώσεις τόσο στον
        πληθυσμό τους όσο και στην ενεργητικότητα τους. Αυτό το γεγονός κάνει τα προϊόντα
        Αλόης Βέρα  ιδανικά για σμήνη στα οποία επιθυμούμε αύξηση πληθυσμου ή τα οποία
        θέλουμε να προετοιμάσουμε για τεχνιτή σμηνουργία.
·         Το γεγονός οτι τα σμήνη με μκρότερο πληθυσμό παρουσίασαν βραδύτερη και μικρότερου
        βαθμού ανάπτυξη καθώς και το οτι η συλογή νέκταρος κατά τη διάρκεια των εφαρμογών
        ήταν περιορισμένη αποτελούν σημαντικές ενδείξεις οτι τα προϊόντα θα είχαν πολύ
        καλύτερα αποτελέσματα αν ταυτόχρονα με τις εφαρμογές γινόταν και χορήγηση σιροπιού
        μελιού στα σμήνη.
·         Η θεραπεία για την καταπολέμηση  της Βαρρόας είχε πολύ καλά αποτελέσματα παρόλο
        που η εποχή που εφαρμόστηκε δεν ενδείκνυται για την καταπολέμηση του ακάρεου λόγο
        της αυξημένης ποσότητας γόνου στην κυψέλη.
·         Η προτεινόμενη μέθοδος καταπολέμισης της Βαρρόας  δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στον
        οργανισμό των μελισσών σε σχέση με την κλασική μέθοδο καταπολέμισης.


Στή διάθεση κάθε ενδιαφερομένου
Βλάχος Μαρίνος
Γεωπόνος-Μελισσοκόμος
Αρχαία Ολυμπία
++++++++++++++++
Το τηλέφωνο του κυρίου Βλάχου Μαρίνου είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
Με πολύ μεγάλη χαρα σας γνωρίζουμε ότι ο κύριος Βλάχος Μαρίνος δέχτηκε την θέση του επιστημονικού συμβούλου στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ με σκοπό να βοηθήσουμε τους μελισσοκόμους να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα τους.


ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ
Αλέξανδρος Κουτρουμανίδης
Τηλέφωνα: 6944.710993 - WHATSUP 6985.945224
E-mail: info@bees-aloevera.com


Αντωνία Ζαπάντη - Γεωπόνος
Τηλέφωνο: 6946.002397
E-mail: sales@bees-aloevera.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Περισσοτερα για τις ΜΕΛΙΣΣΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,Αποφυγή του ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ-C.C.D. ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, οπως Νοζεμιαση-Nosema Apis , Δυσεντερία,ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ οπως Ασκοσφαιρωση -Chalkbrood & Σακκόμορφος Γόνος -Sacbrood,την ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ, την ΔΙΑΡΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ και αλλες καταστασεις, ανατρεξετε στα σχετικα κεφαλαια στην ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ του ιστολογίου.

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ.-ΣΤΕΡΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΣΗ........ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΚΡΙΜΑ!

Φίλοι μου,

18/10/2009.- Θα θυμάστε ασφαλώς την εκπληκτική συνέντευξη πού μας έδωσε ο Πρόδρομος Κλάψης από την Κάλυμνο, εξιστορώντας πώς στο διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο 2009, κατάφερε να ξαναφτιάξει ένα μελισσοκομείο πού είχε πάρει πολύ άσχημη κατηφόρα, σε ένα πολύ δυνατό μελισσοκομείο και για πρώτη φορά στην ζωή του να δει χρήμα στην τσέπη του από την πολύ μεγάλη συλλογή μελιού και συνέχιζε με αμείωτο ρυθμό τις εφαρμογές των προϊόντων Αλόης Βέρα και κατά το 2010, φτάνοντας στο σημείο να σπάσει κάθε ρεκόρ συλλογής μελιού, και αποκομίζοντας πρόσθετα κέρδη πουλώντας κυψέλες σε άλλους μελισσοκόμους. Κυριολεκτικά από το ΝΑΔΙΡ στο ΖΕΝΙΘ…….

Μέχρι τον Απρίλιο του 2011 ο Πρόδρομος συνέχιζε να παραγγέλλει προϊόντα και έκτοτε «χάθηκε».

Κατά την διάρκεια των διαφόρων συνομιλιών μας, επεσήμανα πάντα στον Πρόδρομο, να μην εφησυχάζει στα λαμπρά αποτελέσματα του 2009 και 2010. Και να φροντίζει να περιποιείται τις μέλισσες και να κρατά δυνατό το ανοσοποιητικό τους σύστημα, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαβαίναμε τα πράγματα δεν πηγαίνανε και τόσο καλά στην μελισσοκομείο.
Νά μήν ξεχνά επίσης ότι πρίν την έναρξη της νομής στο θυμάρι και ειδικά στο πεύκο, αλλά ειδικά μετά τον τρύγο οι μέλισσες θέλουν βοήθεια γιατί το ανοσοποιητικό τους σύστημα εξασθενίζει απο την υπερ-προσπάθεια.
Ο Πρόδρομος τόνιζε να μην ανησυχώ και επαναλάμβανε «έχουν γνώση οι φύλακες»…

01/03/2012.- Ως συνήθως αργά το βράδυ ο Πρόδρομος «ξαναχτύπησε», αλλά πώς ?????

«Φιλαράκο σε εξουσιοδοτώ να κατέβεις στην Κάλυμνο και να μου σπάσεις το ξεροκέφαλο μου!!!!!!!!!»
Μετά το Απρίλιο του 2011, όταν ολοκλήρωσα τις εφαρμογές με τα προϊόντα Αλόης Βέρα, βλέποντας τα μελίσσια να ξεχύνονται και να μαζεύουν ότι βρίσκαν μπροστά τους και να αναπτύσσονται τα μελισσοσμήνη με τους γνωστούς ρυθμούς, σκέφθηκα ότι "εδώ ήρθαμε...".
Ρώτησα και τα φιλαράκια από την Κω (Τρακόσσας Παναγιώτης και Τρακόσσας Σεβαστός) πως πάνε τα πράγματα και μου είπαν πως είχαν τα ίδια αποτελέσματα. Έτσι σκεφθήκαμε ότι αρκετά ξοδέψαμε για τα προϊόντα μέχρι τώρα και αφού όλα πάνε καλά καιρός είναι να σταματήσουμε τις εφαρμογές. Στο κάτω-κάτω καιρός ήταν να δούμε τι θα συμβεί αν σταματήσουμε τις εφαρμογές και να σούμε αν ο Αλέξανδρος υπερβάλει στίς προτροπές του. Και αυτό έγινε......

Όταν έπαιρνες τηλέφωνο και με ρωτούσες πως πάνε τα πράγματα και γιατί δεν παίρνω προϊόντα για να προετοιμάσω τις μέλισσες για θυμάρι και το πεύκο σού έλεγα πως τα πράγματα πάνε καλά και οι μέλισσες δεν φαίνονταν να χρειάζονταν βοήθεια.
Στην πραγματικότητα όμως, σού έκρυψα την αλήθεια γιατί ντρεπόμουν.
Μέχρι που τον Φλεβάρη του 2011, τα μελίσσια πήραν την κάτω βόλτα.Από τα 430 μελίσσια πού είχα τον Απρίλιο του 2011 έμεινα μα τα μισά. Βρέθηκα με τον Παναγιώτη και προέκυψε ότι και αυτός έπαθε περίπου ότι και εγώ. 
Πήγαμε και οι δυο να βρούμε τον Σεβαστό και τον ρωτήσαμε πως πάνε τα μελίσσια του. Η απάντηση του μας "κούφανε". 
"Ρε παιδιά πέρυσι είχα 50 μονά μελίσσια. Φέτος έχω 50 διπλά. Τί πάθατε και ρωτάτε?"
Τον ρωτήσαμε πως τα κατάφερε και δεν είχε απώλειες και ήρθε η απάντηση κεραυνός.
"Τι ρωτάτε ρε παιδιά? Εσείς δεν μου συστήσατε τον Αλέξανδρο και τα προϊόντα Αλόης Βέρα που χρησιμοποιείτε τόσο καιρό? Συνέχισα και συνεχίσω αδιάλειπτα τις εφαρμογές όπως μου σύστησε Αλέξανδρος......".

Φύγαμε δαγκωμένοι από τον Σεβαστό και κάτσαμε να κάνουμε μια επισκόπηση της κατάστασης για δούμε τι φταίει. Να μην στα πολυλογώ λέγω του Παναγιώτη. Ο Αλέξανδρος δεν έλεγε διαρκώς να μην εφησυχάζουμε βλέποντας τον πληθυσμό να φουντώνει και κουβαλάνε ότι βρίσκουν έξω? Δεν έλεγε επίσης να παίρνουμε στα πολύ σοβαρά την κόπωση των μελισσών από το συνεχές κουβάλημα? Δεν μας έλεγε και τούς δυο ότι πριν την νομή και μετά από κάθε τρύγο, οι μέλισσες θέλουν βοήθεια? Δεν φώναζε ειδικά για την προετοιμασία των μελισσιών πριν από την νομή στο θυμάρι και στο πεύκο και μετά μετά το τρύγο, αλλιώς οι μέλισσες θα τα κακαρώσουν?
Ο Παναγιώτης συμφώνησε και αυτός ότι αυτά λέγαμε και στο τηλέφωνο αλλά και κάθε φορά που βρισκόμασταν στην Κω και στην Ρόδο.
Αναλογισθήκαμε ότι το 2009 και 2010, που κάναμε τις εφαρμογές συνέχεια, με μικρές διακοπές, αλλά πάντα προετοιμάζαμε τις μέλισσες πριν και μετά από κάθε τρύγο και σπαγαμε κάθε ρεκόρ σε αριθμό μελισσοσμηνών και συλλογής μελιού, αρχίσαμε να ρίχνουμε τις ευθύνες ο ένας στον άλλο,  για το ποιος είχε την ιδέα να σταματήσουμε τις εφαρμογές και τελικά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι και οι δύο μας είμαστε μπούφοι!
Εμείς οι "ξύπνιοι" την πατήσαμε και πάλι. Ο "άσχετος" Αλέξανδρος για ακόμη μια φορά είχε δίκαιο.....
Αυτά πού σού λέω να τα γράψεις έτσι ωμά και ορθά-κοφτά. Ανάθεμα την ώρα πού πήρα την απόφαση να σταματήσω τις εφαρμογές. Μην ξανακούσω κανένα να λέγει για "ματζούνια" γιατί θα τον "σκοτώσω".
Τώρα φιλαράκο, έλα να ξαναξεκινήσουμε πάλι. Δεν μπορώ να βάλω μεγάλες παραγγελίες γιατί χρήματα δεν περισσεύουν - αλλά και από που να περισσέψουν,ούτε πολλά μέλια πήρα, ούτε κυψέλες πούλησα - για αρχίσω σταδιακά από τις πιο αδύναμες κυψέλες και σιγά-σιγά να αρχίσω πάλι από την αρχή για την ανάκτηση του χαμένου πληθυσμού......
Έτσι λοιπόν η συνεργασία μας ξανάρχισε.
Μέσα από τέτοια οδυνηρά παθήματα βγαίνουν όμως και χρήσιμα συμπεράσματα. Όλοι ζητούν αποδείξεις και "επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες" για την βοήθεια που προσφέρουν τα προϊόντα Αλόης Βέρα στον οργανισμό των μελισσών. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερες και πειστικώτερες αποδείξεις από τις απόψεις και δηλώσεις των ιδίων των μελισσοκόμων, που δεν έχουν σχεση με θεωρίες αλλά με την πραγματικότητα και μόνον.
Ακόμη ένα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα πού βγαίνει είναι ότι οι χειρότεροι εχθροί των μελισσών δεν είναι η Βαρρόα, η Νοζεμίαση, η Αμερικανική Σηψιγονία και οι άλλες παθήσεις, αλλά ο ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ του μελισσοκόμου.
Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να μην ξανακούσω τέτοιου είδους παθήματα.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ
Αλέξανδρος Κουτρουμανίδης   Τηλέφωνα COSMOTE 6944710993 & WAHT'S UP 69788547581
Αντωνία Ζαπάντη (Γεωπόνος)Τηλέφωνο 6946002397
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Περισσοτερα για τις ΜΕΛΙΣΣΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,Αποφυγή του ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ-C.C.D. ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, οπως Νοζεμιαση-Nosema Apis , Δυσεντερία,ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ οπως Ασκοσφαιρωση -Chalkbrood & Σακκόμορφος Γόνος -Sacbrood,την ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ, την ΔΙΑΡΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ και αλλες καταστασεις, ανατρεξετε στα σχετικα κεφαλαια στην ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ του ιστολογίου.

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕΛΙΣΣΕΣ & ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ & ΧΕΙΜΩΝΑΣ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ -  ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική περίοδος για την δημιουργία του «ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», με αποτέλεσμα έχουμε πολύ δυνατά μελίσσια τα οποία θα ξεχειμωνιάσουν με πολύ περιορισμένες έως μηδενικές απώλειες, και θα είναι έτοιμες να ξεπεράσουν το «κρίσιμο στάδιο» της άνοιξης. Εάν λοιπόν ξεκινήσει η σωστή προετοιμασία από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με τις εφαρμογές των προϊόντων το αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε ένα πολυπληθή στρατό από φθινοπωρινές μέλισσες οι οποίες φρέσκιες, ξεκούραστες και γεμάτες ενεργητικότητα θα ξεχυθούν στην έναρξη της νέας περιόδου να φέρουν πίσω τα αγαθά της φύσης σε αφθονία.
Έχει παρατηρηθεί επιστημονικά και πρακτικά μετά το τέλος του ξεχειμωνιάσματος και κατά την έναρξη της περιόδου εξασθένηση των μελισσών.  Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη σημαντικών συστατικών από τις τροφές (αμινοξέα, βιταμίνες κ.τ.λ.) και στις αντίξοες συνθήκες.

Οι μέλισσες από το φθινόπωρο αποθηκεύουν στον οργανισμό ένα Πρωτεϊνικό Λιπόσωμα το οποίο λαμβάνουν από τη γύρη.  Τον χειμώνα αρχίζει η κατανάλωση του πρωτεϊνικού λιποσώματος μέχρι εξαντλήσεως του.
Η ατμοσφαιρική μόλυνση είναι καταλυτική και ειδικά το φθινόπωρο για τα μελίσσια.  Σε περιοχές που η ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη από εκπομπές αερίων και χρήση χημικών ουσιών (π.χ. φυτοφάρμακα) ή από φυσικές καταστροφές (π.χ. πυρκαγιές) η γύρη έχει προσβληθεί από βλαβερά συστατικά με αποτέλεσμα το πρωτεϊνικό λιπόσωμα να είναι μολυσμένο κατά συνέπεια ρήξη του ανοσοποιητικού συστήματος των μελισσών.

Είναι γνωστό από μελέτες ότι τα σπορίδια Nosema Apis, υπεύθυνα για τη Νοζεμίαση, εμποδίζουν την απορρόφηση της γύρης με αποτέλεσμα τον υποσιτισμό των μελισσών.
Η μόλυνση του περιβάλλοντος και των εδαφών γεννά ερωτηματικά για την ποιότητα των τροφών, όπως και η εκτεταμένη επεξεργασία τους.  Είναι επιστημονικά αποδειγμένο ότι το 80% των ωφέλιμων συστατικών  χάνονται κατά την επεξεργασία.  Οι χημικές ουσίες που περιέχονται στις τροφές για την καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών και ειδικά της Νοζεμίασης είναι αποτελεσματικές με μεγάλο τίμημα για τους μελισσοκόμους και υπολειμματική δράση των ουσιών στα παραγόμενα προϊόντα ακόμα και για δύο χρόνια.

Συμπερασματικά, αμέσως μετά τον χειμώνα εμφανίζονται παθήσεις στα μελίσσια, όπως η Νοζεμίαση, και απώλειες πληθυσμών που θεωρούνται «λογικές».
Η προετοιμασία του Ξεχειμωνιάσματος αρχίζει σε λίγο, επιλέξαμε προϊόντα της εταιρίας, δοκιμασμένα για την αξιοπιστία τους από μελισσοκόμους τα τελευταία τρία χρόνια:  Χυμός Αλόης Βέρα Νο15, Γύρη Νο 26, Πρόπολη Νο27, Βιταμίνες Β12 Νο188 και Διατροφικό Ρόφημα Νο38, με την ανάμειξη τους στο ζαχαροζύμαρο.  Παρατηρήθηκε εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού έως και 100%.  Η εμπλουτισμένη τροφή θα βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού των μελισσών, τις Βασίλισσες να έχουν καλή ωοτοκία κατά την έναρξη της περιόδου όπως και στα ακόλουθα:

·        Ισχυροποίηση του Ανοσοποιητικού Συστήματος

·        Αποτοξίνωση από βλαβερές ουσίες και μικρόβια

·        Εξισορρόπηση του Νευρικού Συστήματος

·        Πρόληψη παθήσεων

·        Εμπλουτισμό με αμινοξέα της αιμολέμφου των μελισσών και της Βασίλισσας

·        Εμπλουτισμό πρωτεϊνών, απαραίτητων για την ενίσχυση του οργανισμού και του πρωτεϊνικού λιποσώματος
Θα τονίσουμε ότι όλα τα συστατικά των προϊόντων της FOREVER, δεν περιέχουν συνθετικά παράγωγα και χημικά συστατικά.  Όλα τα συστατικά είναι απόλυτα φυσικά και εξαιρετικής, εγγυημένης, αγνότητας.

Για οποιαδήποτε απορία ή περεταίρω πληροφορία είμαστε στη διάθεση σας!
ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ
Αλέξανδρος Κουτρουμανίδης - Τηλέφωνο 6944710993 WHATSUP 6978847581
E-mail : info@bees-aloevera.com
Αντωνία Ζαπάντη (Γεωπόνος)- Τηλέφωνο 6946002397
E-mail : sales@bees-aloevera.com
Ανεξάρτητοι Συνεργάτες FLP


++++++++++++
Περισσοτερα για τις ΜΕΛΙΣΣΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,Αποφυγή του ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ-C.C.D. ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, οπως Νοζεμιαση-Nosema Apis , Δυσεντερία,ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ οπως Ασκοσφαιρωση -Chalkbrood & Σακκόμορφος Γόνος -Sacbrood,την ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ, την ΔΙΑΡΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ και αλλες καταστασεις, ανατρεξετε στα σχετικα κεφαλαια στην ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ του ιστολογίου.

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Κάλυμνος – Κως – Βυτίνα – Τρίκαλα -Εύβοια. Πέντε  διαφορετικές περιοχές της χώρας μας
Πρόδρομος – Παναγιώτης – Γιώργος – Πέντε  μελισσοκόμοι ηλικίας από 30 έως 45 ετών.

Πόσες κυψέλες είχαν πρίν ξεκινήσουν την συνεργασία τους μαζί μας-Πότε ξεκίνησε η συνεργασία μας? Τι κατάφεραν μέσα σε ένα χρόνο?

Δείτε λοιπόν:


      Κυψέλες/Πλαίσια
        Κυψέλες /Πλαίσια
Πρόδρομος-Καλυμνος
12/3/09
210/ 5πλ.
5/6/10
500/20πλ.
Παναγιώτης-Κώς
7/7/09
300/17πλ.
5/6/10
450/25πλ.
Γιώργος-Βυτίνα
17/5/09
150/10πλ
5/6/10
300/20πλ.
Δημήτρης-Τρίκαλα
17/11/09
200/6πλ.
5/6/10
200/25πλ.
Γιώργος -Εύβοια
12/10/08
13/3-4πλ.
27/02/10
25/15πλ.


 Τι κοινό είχαν μεταξύ τους?
Το όνειρο να απαλλαγούν από τις παθήσεις πού μάστιζαν τα μελίσσια τους, δίχως την χρησιμοποίηση κανενός χημικού η φαρμακευτικού προϊόντος.
Θέλανε ν’ αποφύγουνε, και να μειώσουνε δραστικά, όσο ήταν δυνατόν,  την τροφοδοσία των μελισσών με ζάχαρη και ισογλυκόζη και των σιροπιών εμπορίου.

Τι επιθυμούσαν?
Να αποκτήσουν δυνατά και υγιή μελίσσια.
Να επιτύχουν πολλαπλασιασμό των μελισσοσμηνών, ανεξάρτητα από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους.
Να πολλαπλασιάσουν την συγκομιδή μελιού.

Ποιο ήταν το όραμα τους?
Ήθελαν να πάνε κόντρα στο ρεύμα και την πεπατημένη. Εκτός από την ποσότητα τους ενδιέφερε και η ΠΟΙΟΤΗΤΑ. (Άλλωστε η ποιότητα φέρνει πάντα το πολύ χρήμα).
Να είναι σε θέση να παράγουν μέλι, απαλλαγμένο από κατάλοιπα ζάχαρης, ισογλυκόζης και φαρμάκων. Με άλλα λόγια ΑΓΝΟ και ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ ΜΕΛΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Πώς οι επιθυμίες τους και τα οράματα τους έγιναν πραγματικότητα?
Με τις εφαρμογές των προϊόντων Αλόης Βέρα καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς.
Ειδικά στις περιόδους κενών ανθοφορίας.
Με προετοιμασία πρίν την μεταφορά των κυψελών σε νέο τόπο νομής.
Ευρισκόμενοι ΠΑΝΤΑ στον ΣΩΣΤΟ ΧΡΟΝΟ στην ΣΩΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.
Βοηθώντας τον οργανισμό των μελισσών να ξεπερνά την κόπωση από την σκληρή δουλειά.
Βοηθώντας την βασίλισσα να γεννά συνεχώς και σε μεγάλες ποσότητες νέο γόνο.

Με απλά λόγια:  ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ.

Πώς έγιναν όλα αυτά?
Πρώτα απ’ όλα με πολύ δυνατή πίστη στα προιόντα και στην σκληρή δουλειά πού βάζουν οι ίδιοι, βρισκόμενοι καθημερινά πάνω από τα μελίσσια τους.
Παραμέρισαν δισταγμούς (σε όλους μας συμβαίνει αυτό κάποτε)  και έκλεισαν τα αυτιά τους στις «σειρήνες».
Μα φυσικά με την άριστη συνεργασία πού είχαμε με τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και με την άριστη συνεργασία μεταξύ των και την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει τις σχέσεις μας ακόμη και όταν τα πράγματα φαίνονται δύσκολα.
Δεν υπάρχουν «μυστικοπάθειες»  και «ψευτομυστικά» μεταξύ μας.
Μιλάμε μαζί τους, αλλά ταυτόχρονα με δική μας πρωτοβουλία μιλάνε μεταξύ τους, ανταλλάσοντας απόψεις, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, αποκαλύπτοντας κάθε πληροφορία πού θα μπορούσε να βοηθήσει.
Έτσι γινόμαστε και εμείς πλουσιότεροι σε γνώσεις που τις μοιραζόμαστε με τους άλλους μελισσοκόμους που συνεργάζονται μαζί  μας.
Μαθητές όλοι από παππούδες, πατεράδες και θείους, ξεπέρασαν τους δασκάλους τους! Τι θαυμασμό θα πρέπει να νοιώθουν οι «δάσκαλοι» αυτοί βλέποντας τα βλαστάρια τους να προχωράνε μπροστά με αυτόν τον τρόπο.
Όλοι τους έτοιμοι να δώσουν οποιαδήποτε συμβουλή σε όποιον συνάδελφο τους την χρειάζεται.

Οι συνάδελφοί τους- συντοπίτες  πως τους αντιμετωπίζουν στην καφετέρια του χωριού?
Με ειρωνεία και χλευασμό!!!!!! - 
Απόλυτα φυσιολογικό. Στην χώρα της κοροϊδίας και της αρπαχτής ζούμε.
Ποιος αποδέχεται ότι «ΚΟΠΟΙΣ ΚΤΩΝΤΑΙ Τ’ ΑΓΑΘΑ». 
Το σιρόπι με τα Βυτία να το ρίχνουμε στις κυψέλες μαζί με συνθετικές βιταμίνες για τα γουρούνια!!!! Αυτά ξέρουνε, αυτά κάνουν. Τα υπόλοιπα γι αυτούς είναι «τρίχες».
Όπως έλεγε και ο παππούς: «Με τον ήλιο τα βγάζω με το ήλιο τα βάζω. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε??????

Πώς τα ξεπερνούν αυτά τα προβλήματα και την κοροϊδία?
Με την σκληρή δουλειά και όπως είπε και ο Χριστός επάνω στον Σταυρό « Πάτερ άφες αυτοίς. Ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».

Εμείς τι λέμε?
Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και τεράστια υπομονή. Τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν συνεχώς.
Συνεργαζόμαστε ήδη με περισσότερους από 1000 μελισσοκόμους σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή περίπου με το 4% των Ελλήνων μελισσοκόμων.
Η πρώτη ΟΜΑΔΑ αποτελούμενη από πέντε μελισσοκόμους με επιβεβαιωμένα αποτελέσματα πέραν κάθε αμφισβήτησης  είναι εδώ.
Μοιάζει με την χιονοστιβάδα πού μαζεύεται στην κορυφή του βουνού.
Αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να κυλά στην πλαγιά του βουνού.
Τότε θα δούμε «πόσα απίδια χωρά ο σάκος».
Επανερχόμαστε μετά τον ΤΡΥΓΟ!!!!!!!
Μέχρι τότε σας ευχόμαστε όλους καλή συγκομιδή μελιού.

Αλέξανδρος Κουτρουμανίδης
Ανεξαρτητος Συνεργάτης F.L.P.
Τηλέφωνο COSMOTE:   6944710993
Τηλέφωνο WHAT'S UP: 6978847581
E-mail: info@bees-aloevera.com
Blog   : http://bees-aloevera.blogspot.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Περισσοτερα για τις ΜΕΛΙΣΣΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,Αποφυγή του ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ-C.C.D. ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, οπως Νοζεμιαση-Nosema Apis , Δυσεντερία,ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ οπως Ασκοσφαιρωση -Chalkbrood & Σακκόμορφος Γόνος -Sacbrood,την ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ, την ΔΙΑΡΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ και αλλες καταστασεις, ανατρεξετε στα σχετικα κεφαλαια στην ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ του ιστολογίου.